Traslladem al ple que es consideri l’atenció als ciutadans sense cita prèvia

L’equip del grup municipal de Junts ha rebut algunes reclamacions de respostes que l’oficina d’atenció al ciutadà ha donat a ciutadans a l’hora de requerir el servei d’atenció presencial en les diferents oficines d’atenció al ciutadà de l’ajuntament on sembla ser que se’ls indica que han de sol·licitar cita prèvia per tal de ser atesos.

Cal tenir en compte que els ciutadans que s’apropen a les oficines son aquells que desconeixen o que no tenen accés a les eines telemàtiques amb les quals, han de sol·licitar aquesta cita prèvia.

Traslladem la pregunta al regidor amb delegació de funcions en aquesta àrea per tal de que ens confirmi si realment es requereix a tots els ciutadans que s’aproximen a fer tràmits presencials que cal una cita prèvia i en cas afirmatiu, sol·licitem que s’estudiï la possibilitat de tornar al sistema d’atenció presencial immediata com es feia abans d’implantar la cita prèvia.