Denuncio Motas al CAC per apropiació dels mitjans públics

La Llei reguladora de les bases del règim local i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableixen el principi de pluralisme, els drets de participació política i ciutadana a una informació plural i l’obligació dels poders públics de promoure les condicions per garantir aquest pluralisme polític en els mitjans de comunicació públics.

La ciutadania doncs, hauria de tenir en els mitjans de difusió i comunicació públics locals una font fiable d’informació objectiva i veraç a la que donar tot el crèdit però a Sant Feliu de Guíxols fa anys que aquests mitjans de comunicació difonen únicament els missatges, opinions i informació partidista de l’alcalde sense donar veu a les altres opcions polítiques o ciutadanes.

Creiem que és molt greu que els partits del govern de Sant Feliu de Guíxols segueixin incomplint conscientment les lleis i els principis democràtics fonamentals per tal de seguir controlant el relat i l’opinió pública fent ús particular i electoral dels mitjans de difusió i comunicació públics que la ciutadania percep com una font fiable d’informació objectiva i veraç.

Durant els darrers anys, el grup municipal Junts per Catalunya ha estés la mà i ha intentat sense èxit fer entendre al govern que havia de posar solució a aquest ús personalista dels mitjans de comunicació públics.

Davant doncs d’una negativa permanent per part de l’alcalde a corregir la gravetat de la situació, hem informat al Consell de l’audiovisual per tal que faci les accions oportunes per tal d’assegurar el compliment de l’obligació que té l’Ajuntament i els seus ens autònoms de promoure les condicions que garanteixin el pluralisme polític, els drets de participació política i ciutadana i la informació plural en els mitjans de comunicació de Sant Feliu de Guíxols.